Bütünleme Sınavı Hakkında

IT515 e-Devlet ve e-Dönüşüm” dersinin bütünleme sınavı 03 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 18:30‘da Z-67 numaralı sınıfta gerçekleştirilecektir.

Reklamlar

Final Sınavı Hakkında

final examIT515 e-Devlet ve e-Dönüşüm” dersinin final sınavı 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 18:30‘da Z-67 numaralı sınıfta gerçekleştirilecektir.

Dönem Ödevi

homework

Ödevin Konusu: Tercih edeceğiniz bir kamu kurumunda tamamlanmış ve kullanıma açılmış olan başarılı bir e-Devlet Projesini, e-Dönüşüm açısından inceleyiniz. Bu incelemeniz dahilinde ayrıca aşağıdaki soruların cevaplarına da çalışmanızda ayrı ayrı yer veriniz:

 1. Projede hangi hususlar dolayısıyla bu projenin bir dönüşüm projesi olarak ele alınması gerektiğini düşünmektesiniz? En az 3 ayrı başlıkta ve projeden gerçek örnekler ile açıklayınız.
 2. Başarıyı elde edebilmek için dönüşüm açısından hangi çalışmalar yapılmış ve nasıl sonuçlar elde edilmiştir?
 3. Sizce bu projenin hayata geçirilmesi safhasında eksik kalan ve yapılması halinde başarıyı arttıracak olan dönüşüm odaklı çalışmalar nelerdir?
 4. Bu kapsamda başarıyı arttırmak için sizce proje ekibinde, hangi fonksiyonlar için  hangi profillerde kişiler yer almalıdır ?

Not:  Ödevde elde edilen her bilgi için mutlaka kaynak gösterilmelidir.

– Görüşme / mülakat neticesinde elde edilen bilgiler için tarih, yer ve bilginin elde edildiği kişinin görevi yeterli olacaktır.

– İnternet üzerinden elde edilen bilgiler için internet adresi ve bilginin edinildiği tarih yeterlidir.

– Basılı dokümanlardan elde edilen bilgiler için dokümanın/raporun adı, yayın tarihi, yazarın adı-soyadı ve bilginin tmin edildiği sayfa numaraları yeterlidir.

En Son Teslim Tarihi: 29.Mayıs.2014 Perşembe  Saat 21:30

Gönderim Şekli:

 • Hazırlanan ödevler A4 boyutunda en fazla 3 (üç) sayfadan oluşacak şekilde PDF formatında hazırlanmalıdır.
 • Ödev dosyasında öğrencinin adı-soyadı, numarası ve ödevin teslim edildiği tarih (her sayfada) yer almalıdır.
 • Ödev, öğretim görevlisinin e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Ödevde yapılan alıntılarda mutlaka kaynak gösterilmelidir.
 • Ödevin sorunsuz olarak teslim alındığına dair bir cevap e-postasının alındığına mutlaka dikkat edilmelidir.
 • Ödevlere ait puanlar bu portalde yayınlanacaktır.
 • Ödevin e-posta ile gönderilmesinde teknik sorun yaşanması halinde en son teslim tarihine kadar, ders esnasında basılı ortamda da öğretim görevlisine teslim edilebilir.

Sunum Dağılım Tablosu

IT515 Dersinde bu dönem yapılacak sunumlar ve tarihleri aşağıda gösterilmektedir.

Sunumlar tamamlandıkça, burada PDF versiyonları yayınlanacaktır.

 • Buradan erişilen sunumların içeriği ve ilgili yayın izinlerine ilişkin tüm sorumluluk, sunumu hazırlayan ve sağlayan kişiye aittir.
 • THK Üniversitesi, yüksek lisans programı, sunumun hazırlandığı ders, eğitmenler ve sunumu hazırlayanlar referans gösterilmek kaydı ile sunumdan alıntı yapılabilir.
 • Sunumların yayınlandığı bu sayfaya bir başka siteden bağlantı verilebilir.
 • Sunumun tamamının bir başka sitede yayınlanması izne tabidir.

 

Sıra Sunum Konusu Sunumu Haırlayan Sunum Tarihi
1 Mobil e-Devlet Buğrahan ADAMHASAN 08.05.2014
2 e-Devlet ve Sosyal Medyanın Kullanımı Kerim ARSLAN 08.05.2014
3 Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya Muhammet SİMEK 08.05.2014
4 Stratejik Yönetim Muharrem ŞAHİN 15.05.2014
5 e-Governance Kadir ÇOŞKUN 15.05.2014
6 İletişim ve Algı Yönetimi Yalçın DOĞANAY 15.05.2014
7 Büyük Veri ve Kamudaki Geleceği  (Kamuda Mevcut durum ve Sektöre Etkileri) Ahmet SÖZER 22.05.2014
8 e-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme (Sunum gerçekleştirilmemiştir) Fatih NAKKAŞ 22.05.2014
9 Avrupa – Sayısal Gündem Serdar AÇIKGÖZ 22.05.2014
10 Türkiye 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Değerlendirmesi Ensar KILIÇ 29.05.2014
11 Avrupa e-Devlet Eylem Planı (2011-2015) (Sunum gerçekleştirilmemiştir) İsmail ECEVİT 29.05.2014

Sunumlar Hakkında

sunum Dönem içerisinde yapılacak sunumlara ilişkin temel bilgiler şöyledir:

 • Beşinci haftadan itibaren öğrenciler tarafından tercih edilen ve  ders öğretim görevlisi tarafından onaylanan başlıklarda sunumlar yapılacaktır. Sunum başlığı seçmeyenler için konu ataması öğretim görevlisi tarafından yapılacaktır.
 • Her sunum bir kişi tarafından hazırlanacak ve sunulacaktır.
 • Her bir sunum konusuna ayrılan süre 1 (bir) saat olup alt dağılım şu şekildedir:
 1. Sunum Süresi: 35 Dakika
 2. Soru Cevap: 15 Dakika
 3. Ara: 10 Dakika
 • Sunumun dönem puanına etkisi %30’dur.
 • Sunumlar aşağıdaki konulardan seçilebilecektir.
 • Sunumların seçiminin 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 18:00’a kadar yapılarak e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir. İletilen her bildirime ilişkin bir teyid e-postası alacaksınız.
 • 11 Nisan 2014′tarihi 18:00 itibarı ile henüz sunum bildirimi yapmamış olan öğrenciler için, sunum ataması eğitmen tarafından yapılacaktır.
 • Belirlenen sunum tablosu (sunum adı, sunumu hazırlayacak kişi ve sunumun yapılacağı tarih) bu sayfadan ayrıca yayınlanacaktır.
 • Hazırlanan her sunum, sunum tarihinden  en az 4 (dört) iş günü öncesinde öğretim görevlisine e-posta ile gönderilecek ve üzerinde düzeltme / değişiklik talep ediliyor ise sunum tarihinden bir iş günü önce nihai versiyon teslim edilecektir.
 • Sunumlar, bu portalde yayınlanan sunum şablonu kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Sunum dosyaları PPT/ PPTX veya PREZI formatında teslim edilmelidir. (Prezi çalışmaları tercih edilecektir. Prezi çalışmaları için şablon  kısıtlaması yoktur.
 • Sunumlar hazırlanırken, “Etkili Sunum Teknikleri”ne uygun formatta içerik hazırlanmalıdır.
 • İlk sunum haftası 08 Mayıs 2014 olup Sunum konuları onaylanan öğrencilerin sunum yapacağı tarih bu portalden duyurulacaktır.

Sunum Başlıkları:

 • e-Devlet ve Sosyal Medyanın Kullanımı  (Kerim ARSLAN)
 • Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya   (Muhammet SİMEK)
 • Mobil e-Devlet  (Buğrahan ADAMHASAN)
 • Stratejik Yönetim  (Muharrem ŞAHİN)
 • İletişim ve Algı Yönetimi  (Yalçın DOĞANAY)
 • Türkiye 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Değerlendirmesi (Ensar KILIÇ)
 • Büyük Veri ve Kamudaki Geleceği  (Kamuda Mevcut durum ve Sektöre Etkileri)  (Ahmet SÖZER)
 • e-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme  (Fatih NAKKAŞ)
 • E-Governance (Kadir COŞKUN)
 • E-Devlet 3.0
 • S.M.A.R.T. Government
 • Avrupa e-Devlet Eylem Planı (2011-2015)
 • Avrupa – Digital Agenda
 • Kayıtlı Elektronik Posta (TR’de Mevcut Durum ve Uluslararası Değerlendirme)
 • Değişim Yönetimi
 • Şeffaflık  – Yolsuzlukla Mücadele
 • Internet Governance
 • Crowdsourcing
 • Ulusal ve Uluslararası Değerlendirme ile e-Katılım (CitizenParticipation)
 • Açık Veri, Açık Devlet   (Sektöre Etkileri)
 • e-Devlet ve Siber Güvenlik: Türkiye Siber Güvenlik Stratejisi ve Uluslararası Değerlendirme  (GIDC, Kamu Kapalı Ağı)

 ** Kırmızı ile işaretlenmiş sunum başlıkları, yanında belirtilen öğrenci tarafından sunulmak üzere tercih edilmiştir.

** Mavi işaretli sunum başlıkları ikincil öncelikli olarak kabul edilecektir.

İlave Bilgi Paylaşımları

bonus

 • Bilgi Teorisi -1 (Data – Information – Knowledge – Wisdom)
 • Türkiye 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • S.M.A.R.T. Government
 • e-Kimlik
 • E-Devlet ve BTYK
 • e-Devlet 3.0
 • e-Katılım ve Türkiye
 • Açık Veri, Açık Devlet ve Türkiye

Ders Programı: Hafta-4

hafta4e-Devlette Başarılı Proje Yaklaşımı

 • e-Devlet Projelerinde Temel Proje Adımları
 • e-Devlet Projelerinde Başarı Kriterleri
 • Multi-Disipliner Yaklaşım
 • Değişim Yönetimi
 • Başarılı Bir Projenin Analizi:
  Önceliklendirilmiş e-Devlet Projesi ASBİS
  (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi)
 • e-Devlette Proje Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır ?

Ders Programı: Hafta-3

hafta3e-Devlet Projelerinde Önceliklendirme

 • Neden Önceliklendirme Gereklidir ?
 • Önceliklendirme Kriterleri
 • Önceliklendirilmiş e-Devlet Projeleri:
 • Proje Öncesi ve Sonrası Değerlendirmeler

Ders Programı: Hafta-2

hafta2Ulusal ve Küresel e-Devlet Yapılanmaları

 • Türkiye’nin e-Devlet Çalışmalarındaki Tarihçesi
 • e-Devlet Açısından Türkiye’deki Mevcut Yapılanma
 • Dünyadaki e-Devlet Üstyapı Modelleri

hafta2-1e-Devlet’de Ölçümleme

 • Ölçümleme Nedir, Neden Gereklidir?
 • Uluslararası Ölçümlemeler
 • Türkiye’nin Mevcut Durumu, Güçlü ve Zayıf yönlerimiz
 • Ulusal Kazanımlar, Sektörel ve Ekonomik Etkileri

Ders Programı: Hafta-1

hafta1e-Devlet Nedir ?

 • Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş
 • G2B, G2G, G2C, G2N, G4B, G4C Kavramları, Yeni Yaklaşımlar
 • e-Devlet Olgunluk Seviyeleri
 • Çoklu Disipliner Yaklaşım ile e-Devlet
 • Sosyo-Teknik Sistemler ve e-Devlet Sistemi
 • ITPOSMO ve CIPSODA